RÄTT Moms - Baskurs

Kursen ger en bra överblick över momssystemet och syftar till att informera om aktuella nyheter samt att ge insikt om momshanteringen på det egna företaget/föreningen sker på ett optimalt sätt.

Kursbeskrivning

Kursen passar alla som kommer i kontakt med moms i sitt arbete. Flera viktiga frågor inom rättsområdet kommer behandlas såsom de viktigaste rättsfallen, lagförslagen, ställningstagandena från Skatteverket och förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden.

Kursens främsta syfte är att informera om nyheter men även att ge deltagarna en insikt i om momshanteringen i det egna företaget/föreningen sker på ett optimalt sätt. Som hjälp används boken Rätt Moms genomgående under kursen för att påvisa hur den kan hjälpa till när momsfrågorna uppstår.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Momsnyheter och aktuella förslag 2018 och 2019
  • Internationell varu- och tjänstehandel
  • Näthandel/webshop – risker och möjligheter
  • Fastigheter och moms
  • Praktiska momsfrågor i vardagen (redovisning av moms, fakturahantering m.m.)
  • Senaste nytt från Skatteverket
  • Aktuella rättsfall

Föreläsare

Anna Sandberg Nilsson, momsexpert vid Svenskt Näringsliv. Anna är skatteexpert avseende mervärdesskatt på Svenskt Näringsliv. Hon har över trettio års erfarenhet av skattefrågor från Skatteverket och som rådgivare.

Lena Westfahl, momsexpert vid Grant Thornton. Med över tjugofem års erfarenhet av moms från Skatteverket och näringslivet är Lena rådgivare till såväl svenska som globala företag och hon har även en specialisering mot ideell sektor.  

Målgrupp

Kursen riktar sig till rådgivare, revisorer, konsulter, redovisningspersonal, ekonomichefer, CFO:er, strategisk säljpersonal och andra som kommer i kontakt med moms i sitt arbete.

Kursen bygger på

Rätt Moms 2018 innehåller flera nyheter, ställningstaganden och rättsfall. År 2018 ändras momslagen vad gäller momsskattesatsen för naturguider. Bland övriga rättsliga nyheter kan särskilt uppmärksammas virtuella valutor, onlinespel, finansiella tjänster, idrott, kultur och fakturafrågor. Dessutom återfinns en rad olika förtydliganden med anledning av de nya reglerna som infördes 2017 avseende bl.a. omsättningströskeln, den EU-harmoniserade fastighetsdefinitionen, den ändrade skattesatsen för småreparationer samt ändrade representationsregler.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering och frukost
09:00 - 12:00
Momsnyheter 2018 och 2019, och internationell handel av varor och tjänster
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Näthandel/webshop, fastigheter och praktiska momsfrågor
15:30 - 15:50
Kaffepaus
15:50 - 17:00
Nytt från Skatteverket och aktuella rättsfall
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.