RÄTT Moms - Baskurs

Den här momskursen ger en bra överblick över momssystemet, samtidigt som vi går djupare in på vissa områden med fokus på vanliga frågor, fällor och fel.

Kursbeskrivning

Den här momskursen ger en bra överblick över momssystemet, samtidigt som vi går djupare in på vissa områden med fokus på vanliga frågor, fällor och fel. Århundradets momsreform inom EU pågår och med den i sikte har vi även med ett avsnitt om aktuella reformförslag och hur de kan komma förändra svensk moms framöver.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka är de heta frågorna och vilka är de vanliga fällorna och felen?
  • Vad gäller vid internationell handel av varor och tjänster?
  • E-handel/digital handel – att tänka på när man säljer via en webbshop?
  • Får all moms dras av på utbildning, konferenser och representation?
  • Hur hanterar man momsen vid utlägg och vidarefakturering?
  • Vilka problemområden finns vad gäller fastigheter och moms?
  • Vad innebär den kommande momsreformen?

Föreläsare

Momsexpert Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv 
Momsexpert Lena Westfahl, Grant Thornton.  

Målgrupp

Kursen riktar sig till rådgivare, revisorer, konsulter, redovisningspersonal, ekonomichefer och CFO:s som kommer i kontakt med moms i sitt arbete.

Kursen bygger på

Rätt Moms 2018 innehåller flera nyheter, ställningstaganden och rättsfall. År 2018 ändras momslagen vad gäller momsskattesatsen för naturguider. Bland övriga rättsliga nyheter kan särskilt uppmärksammas virtuella valutor, onlinespel, finansiella tjänster, idrott, kultur och fakturafrågor. Dessutom återfinns en rad olika förtydliganden med anledning av de nya reglerna som infördes 2017 avseende bl.a. omsättningströskeln, den EU-harmoniserade fastighetsdefinitionen, den ändrade skattesatsen för småreparationer samt ändrade representationsregler.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:30
Vilka är de heta momsfrågorna och de vanliga fällorna och felen?
09:30 - 10:55
Grundläggande regler om moms med t.ex. begreppen omsättning, beskattningsbar person och omsättningsland
11:00 - 12:00
Internationell handel med varor och tjänster
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:30
Avdragsrätt för moms, en självklarhet?
13:30 - 14:15
Digital handel och E-handel
14:20 - 15:00
Fastigheter och moms
15:00 - 15:20
Kaffe
15:20 - 15:50
Hantera utlägg och vidarefakturering på rätt sätt
16:00 - 17:00
Mer om nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket, kommande lagändringar, århundradets momsreform m.m.
17:00
Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.