RÄTT Moms - Baskurs

Kursen ger en bra överblick över momssystemet, tar upp aktuella frågor inom branschen och passar alla som kommer i kontakt med moms i sitt arbete.
Grundläggande kurs med viss fördjupning  |  7 kurstimmar  |  Välrenommerade föreläsare

Kursbeskrivning

Kursen ger en bra överblick över momssystemet, samtidigt som vi går djupare in på vissa områden med fokus på vanliga frågor, fällor och fel. Århundradets momsreform inom EU pågår och med den i sikte har vi även med ett avsnitt om aktuella reformförslag och hur de kan komma förändra svensk moms framöver

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Vilka är de heta frågorna och vilka är de vanliga fällorna och felen?
  • Vad gäller vid internationell handel av varor och tjänster?
  • E-handel/digital handel – att tänka på när man säljer via en webbshop?
  • Får all moms dras av på utbildning, konferenser och representation?
  • Hur hanterar man momsen vid utlägg och vidarefakturering?
  • Vilka problemområden finns vad gäller fastigheter och moms?
  • Vad innebär den kommande momsreformen?

Föreläsare

Anna Sandberg Nilsson, momsexpert vid Svenskt Näringsliv. Anna är skatteexpert avseende mervärdesskatt på Svenskt Näringsliv. Hon har över trettio års erfarenhet av skattefrågor från Skatteverket och som rådgivare.

Lena Westfahl, momsexpert vid Grant Thornton. Med över tjugofem års erfarenhet av moms från Skatteverket och näringslivet är Lena rådgivare till såväl svenska som globala företag och hon har även en specialisering mot ideell sektor.  

Målgrupp

Kursen riktar sig till rådgivare, revisorer, konsulter, redovisningspersonal, ekonomichefer, CFO:er, strategisk säljpersonal och andra som kommer i kontakt med moms i sitt arbete.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Kursen bygger på

Rätt Moms 2018 innehåller flera nyheter, ställningstaganden och rättsfall. År 2018 ändras momslagen vad gäller momsskattesatsen för naturguider. Bland övriga rättsliga nyheter kan särskilt uppmärksammas virtuella valutor, onlinespel, finansiella tjänster, idrott, kultur och fakturafrågor. Dessutom återfinns en rad olika förtydliganden med anledning av de nya reglerna som infördes 2017 avseende bl.a. omsättningströskeln, den EU-harmoniserade fastighetsdefinitionen, den ändrade skattesatsen för småreparationer samt ändrade representationsregler.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:30
Vilka är de heta momsfrågorna och de vanliga fällorna och felen?
09:30 - 10:15
Grundläggande regler om moms med t.ex. begreppen omsättning, beskattningsbar person och omsättningsland
10:15 - 10:30
Kaffepaus
10:30 - 11:00
Grundläggande regler om moms med t.ex. begreppen omsättning, beskattningsbar person och omsättningsland (fortsättning)
11:00 - 12:00
Internationell handel med varor och tjänster
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:30
Avdragsrätt för moms, en självklarhet?
13:30 - 14:15
Digital handel och E-handel
14:20 - 15:00
Fastigheter och moms
15:00 - 15:20
Kaffepaus
15:20 - 15:55
Hantera utlägg och vidarefakturering på rätt sätt
16:00 - 17:00
Mer om nya rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket, kommande lagändringar, århundradets momsreform m.m.
17:00
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.