RÄTT Moms – Nyhetsdag


Dagen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

5 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Den här nyhetsdagen ger en bra överblick över momssystemet, samtidigt som vi går djupare in på vissa områden med fokus på vanliga frågor, fällor och fel. Århundradets momsreform inom EU pågår och med den i sikte har vi även med ett avsnitt om aktuella reformförslag och hur de kan komma förändra svensk moms framöver.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

Program och innehåll kommer inom kort.föreläsare

Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl är momsexperter och arbetar på Svenskt Näringsliv respektive Grant Thornton. 

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till rådgivare, revisorer, konsulter, redovisningspersonal, ekonomichefer och CFO:s som kommer i kontakt med moms i sitt arbete.

 

Klicka här för program

08.30-09.00    Registrering, kaffe och smörgås

09.00-12.00     Pass 1

(12.00 - 13.00 Lunch)

13.00-15.00     Pass 2

(15.00-15.20 Kaffe)

15.20-16.00     Pass 3


Kursen bygger på


omslag-ratt- moms

Rätt Moms 2018 innehåller flera nyheter, ställningstaganden och rättsfall. År 2018 ändras momslagen vad gäller momsskattesatsen för naturguider. Bland övriga rättsliga nyheter kan särskilt uppmärksammas virtuella valutor, onlinespel, finansiella tjänster, idrott, kultur och fakturafrågor. Dessutom återfinns en rad olika förtydliganden med anledning av de nya reglerna som infördes 2017 avseende bl.a. omsättningströskeln, den EU-harmoniserade fastighetsdefinitionen, den ändrade skattesatsen för småreparationer samt ändrade representationsregler.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Sanoma_utb_grey

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Schema