RÄTT Skatt – Baskurs


Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

5 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.

Kursen behandlar bl.a. följande programpunkter:

 • Avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet.
 • Avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter
 • Sambandet redovisning och beskattning
 • Fåmansföretag och kvalificerade andelar
 • Omstruktureringar och reglerna om uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser
 • Koncernbidrag
 • Skattemässiga underskott
 • Skattereglerna för incitamentsprogram
 • Beskattning av fastigheter och byggnader
 • Internationell beskattning, koncernavdrag, fast driftställe, internprissättning
 • Kapitalbeskattning i aktiebolag, utdelning, kapitalvinst


föreläsare

Urban Kardvik och Lars Samuelsson är båda verksamma som skatterådgivare och har lång praktisk erfarenhet inom området.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till rådgivare, revisorer, konsulter, ekonomichefer och CFO:s som kommer i kontakt med inkomstskatt i sitt arbete.

 

Klicka här för program

08.30-09.00
Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.00
Grundläggande regler, avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet och sambandet redovisning och beskattning

10.00-11:00
Fåmansföretag och kvalificerade andelar

11.00-12.00
Omstrukturering, underprisöverlåtelser, koncernbidrag och skattemässiga underskott. Hur kan man omstrukturera utan skatteeffekter?

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Incitamentsprogram och skatteeffekter. Vad finns det för möjligheter i olika typer av företag? Vi beskriver även de nya reglerna för personaloptioner.

14.00-15.30
Skatteregler för fastigheter och byggnader.

15.30-15.50
Kaffe

15.50-17:00
Internationell beskattning och kapitalbeskattning i aktiebolag.

Kursen bygger på

Omslag-ratt- skatt

Rätt Skatt 2018 är ett enkelt och snabbt sätt att få nödvändig kunskap om en mängd viktiga begrepp inom inkomstskatten. Boken förklarar över 800 viktiga begrepp som alla som jobbar inom området har ett behov av att förstå. Boken behandlar inkomst av näringsverksamhet, oavsett i vilken form den bedrivs; från aktiebolag till enskild näringsverksamhet. Den omfattar även inkomst av tjänst i de delar som är relevanta för anställda i en näringsverksamhet.

Varje begrepp definieras enkelt och tydligt, det finns även hänvisning till lagtext och relevanta rättsfall. I kommentarer till begreppen ges en kort bakgrund och förklaring till hur beskattningen påverkas. Det finns även hänvisningar direkt till deklarationsblanketterna för att underlätta både förståelsen av hur olika saker påverkar beskattningen och den praktiska tillämpningen.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Sanoma_utb_grey

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen