RÄTT Skatt - Baskurs

Kursen är framtagen i samarbete med förlaget Sanoma Utbildning och baseras på ett av uppslagsverken i den välkända Rättserien.

Kursbeskrivning

RÄTT Skatt - Baskurs breddar din kunskap inom det rättsliga området och går igenom de regler inom inkomstbeskattning som påverkar ett företag i olika faser.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet
 • Avdragsgilla kostnader och skattepliktiga intäkter
 • Sambandet redovisning och beskattning
 • Fåmansföretag och kvalificerade andelar
 • Omstruktureringar och regler om uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser
 • Koncernbidrag
 • Skattemässiga underskott
 • Skatteregler för incitamentsprogram
 • Beskattning av fastigheter och byggnader
 • Internationell beskattning, koncernavdrag, fast driftställe, internprissättning
  Kapitalbeskattning i aktiebolag, utdelning, kapitalvinst

Föreläsare

Urban Kardvik är auktoriserad skatterådgivare samt partner på Grant Thornton. Urban har läst juristlinjen med inriktning mot skatterätt samt redovisning på universitetsnivå.

Lars Samuelsson är skattejurist och rådgivare vid Samuelsson Skattekonsult AB och har lång praktisk erfarenhet inom området.

Målgrupp

Kursen riktar sig till rådgivare, revisorer, konsulter, ekonomichefer och CFO:s som kommer i kontakt med inkomstskatt i sitt arbete.

Kursen bygger på

Rätt Skatt 2018 är ett enkelt och snabbt sätt att få nödvändig kunskap om en mängd viktiga begrepp inom inkomstskatten. Boken förklarar över 800 viktiga begrepp som alla som jobbar inom området har ett behov av att förstå. Boken behandlar inkomst av näringsverksamhet, oavsett i vilken form den bedrivs; från aktiebolag till enskild näringsverksamhet. Den omfattar även inkomst av tjänst i de delar som är relevanta för anställda i en näringsverksamhet.

Varje begrepp definieras enkelt och tydligt, det finns även hänvisning till lagtext och relevanta rättsfall. I kommentarer till begreppen ges en kort bakgrund och förklaring till hur beskattningen påverkas. Det finns även hänvisningar direkt till deklarationsblanketterna för att underlätta både förståelsen av hur olika saker påverkar beskattningen och den praktiska tillämpningen.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Grundläggande regler, avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet och sambandet redovisning och beskattning
10:00 - 11:00
Fåmansföretag och kvalificerade andelar
11:00 - 12:00
Omstrukturering, underprisöverlåtelser, koncernbidrag och skattemässiga underskott. Hur kan man omstrukturera utan skatteeffekter?
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Incitamentsprogram och skatteeffekter. Vad finns det för möjligheter i olika typer av företag? Vi beskriver även de nya reglerna för personaloptioner.
14:00 - 15:30
Skatteregler för fastigheter och byggnader.
15:30 - 15:50
Kaffe
15:50 - 17:00
Internationell beskattning och kapitalbeskattning i aktiebolag.
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.