RÄTT Skatt - Nyhetsdag

Vi presenterar nyheterna i sitt sammanhang genom en enkel introduktion och beskrivning av hur respektive nyhet påverkar beskattningen.

Kursbeskrivning

Inkomstbeskattning är det område som det oftast sker förändringar inom. Vi behandlar de viktigaste rättsfallen, lagförslagen, ställningstagandena från Skatteverket och förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden. Vi presenterar nyheterna i sitt sammanhang genom en enkel introduktion och beskrivning av hur respektive nyhet påverkar beskattningen.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Inkomst av tjänst
  • Inkomst av kapital
  • Fåmansföretag och reglerna om kvalificerade andelar
  • Koncernbidrag
  • Skattemässiga underskott
  • Underprisöverlåtelser och omstruktureringar
  • Fastigheter och byggnader
  • Internationell beskattning
  • Kapitalbeskattning i aktiebolag

Föreläsare

Urban Kardvik och Lars Samuelsson är båda verksamma som skatterådgivare och har lång praktisk erfarenhet inom området.

Målgrupp

Kursen riktar sig till rådgivare, revisorer, konsulter, ekonomichefer och CFO:er som kommer i kontakt med inkomstskatt i sitt arbete.

Kursen bygger på

Rätt Skatt 2018 är ett enkelt och snabbt sätt att få nödvändig kunskap om en mängd viktiga begrepp inom inkomstskatten. Boken förklarar över 800 viktiga begrepp som alla som jobbar inom området har ett behov av att förstå. Boken behandlar inkomst av näringsverksamhet, oavsett i vilken form den bedrivs; från aktiebolag till enskild näringsverksamhet. Den omfattar även inkomst av tjänst i de delar som är relevanta för anställda i en näringsverksamhet.

Varje begrepp definieras enkelt och tydligt, det finns även hänvisning till lagtext och relevanta rättsfall. I kommentarer till begreppen ges en kort bakgrund och förklaring till hur beskattningen påverkas. Det finns även hänvisningar direkt till deklarationsblanketterna för att underlätta både förståelsen av hur olika saker påverkar beskattningen och den praktiska tillämpningen.

Läs mer och köp boken på Ekonomionline.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Inkomst av tjänst, kapital och fåmansföretag
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:30
Bolagsbeskattning, koncernbidrag, underskott och underprisöverlåtelser
15:30 - 15:50
Kaffe
15:50 - 17:00
Beskattning av fastigheter, internationell beskattning och kapital i bolag

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.