Rättsmedicin för advokater, grundkurs/steg 1

STREAMAS LIVE | Välkommen på en kursdag där du får grundläggande kunskaper i anatomi och hur olika typer av yttre våld kan inverka på människokroppen samt vilka skador som kan uppstå. Du får också en introduktion till rättsmedicin i Sverige och en rättsläkares arbetsuppgifter.

1 april  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Lanseringserbjudande | Våren blir digital!

25% på vårens kurser (innan sommaren). Ange kod: vår25

20% på höstens kurser (efter sommaren till årsskiftet). Ange kod: höst20

LÄS MER HÄR

Kursbeskrivning

Välkommen till en kurs som syftar till att man som jurist ska få de grundläggande kunskaper i rättsmedicin som krävs för att förstå rättsmedicinska utlåtanden.

Kursen ger en introduktion till rättsmedicin i Sverige, en grundläggande skadelära och bedömning av skadors ålder, samt en genomgång av relevant anatomi för att förstå hur yttre våld inverkar på människokroppen.

Kursen består av tre delar:
Första delen handlar om vad rättsmedicin är och hur den rättsmedicinska verksamheten i Sverige är organiserad. Andra delen behandlar anatomi och fysiologi. Tredje delen behandlar olika typer av yttre våld och olika skador som är vanligen förekommande i rättsfall.

 

Kursen behandlar bland annat:

 • Rättsmedicinalverkets organisation
 • Rättsläkares arbetsuppgifter
 • Den rättsmedicinska obduktionen
 • Rättsmedicinska kroppsundersökningar av målsägande och
  misstänkta
 • Huvudets och bålens anatomi
 • Hudens uppbyggnad
 • Blodets cirkulation och de stora kärlen
 • Andningsfysiologi
 • Olika typer av yttre våld som trubbigt och skarpt våld
 • Om dokumentation av skador
 • Olika typer av fynd som rodnad, svullnad, blåmärke,
  hudavskrapning och sår
 • Skillnad mellan begreppen skador och fynd
 • Skadors ålder

 

Föreläsare

Ulf Jonsson, Specialist i rättsmedicin, Rättsläkarna i Väst
Marcus Grelsson, Specialist i rättsmedicin, Rättsläkarna i Väst

Marcus Grelsson är läkare med specialistkompetens i rättsmedicin. Marcus arbetade på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Göteborg mellan åren 2005 och 2016. Sedan 2016 arbetar han tillsammans med kollegan Ulf Jonsson i det egna företaget Rättsläkarna i Väst. Företaget erbjuder bland annat utbildning, rättsmedicinsk konsultation och kroppsundersökningar. Han är sedan 2017 timanställd av Rättsmedicinalverket som Forensisk Dokumentationsläkare.

Ulf Jonsson är läkare med specialistkompetens i rättsmedicin. Ulf arbetade på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Göteborg mellan åren 2003 och 2016. Sedan 2016 arbetar han tillsammans med kollegan Marcus Grelsson i det egna företaget Rättsläkarna i Väst. Företaget erbjuder bland annat utbildning, rättsmedicinsk konsultation och kroppsundersökningar. Han arbetar även som medicinska rådgivare åt försäkringsbolag.

 

Målgrupp

Kursen kräver inga specifika förkunskaper och vänder sig till advokater och biträdande jurister.

Kursen utförs digitalt

Denna kurs kommer att utföras digitalt vilket ger dig mer flexibilitet samt möjlighet att välja mellan att kompetensutvecklas via datorn, surfplattan eller mobilen. Allt du behöver är en internetuppkoppling. Vi kommer att skicka ut information närmare kurstillfället om hur du kopplar upp dig.

Klicka här för program

Kursprogram

09:00 - 09:50
 • Introduktion
 • Om rättsmedicin
10:00 - 10:50
 • Anatomi och fysiologi
10:50 - 11:05
Kaffepaus
11:05 - 12:00
 • Anatomi och fysiologi, fortsättning
12:00- 13:00
Lunch
13:00 - 13:50
 • Trubbigt våld
14:00 - 14:50
 • Trubbigt våld - fortsättning
14:50 - 15:05
Kaffepaus
15:05 - 15:55
 • Skarpt våld
16:00 - 16:30
 • Sammanfattning, utvärdering.
Dölj program


Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.