Regelverket för fonder och fondförvaltare


Sedan många år tillbaka har regelverket i Sverige och EU haft särskilda regler för fondförvaltare som förvaltar s.k. värdepappersfonder. Utgångspunkten för den nu gällande lagen om värdepappersfonder är att regelverket skall säkerställa ett gott konsumentskydd samtidigt som det skall möjliggöra ett brett utbud av fondprodukter.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Sedan många år tillbaka har regelverket i Sverige och EU haft särskilda regler för fondförvaltare som förvaltar s.k. värdepappersfonder. Utgångspunkten för den nu gällande lagen om värdepappersfonder är att regelverket skall säkerställa ett gott konsumentskydd samtidigt som det skall möjliggöra ett brett utbud av fondprodukter.

Sedan 2013 regleras även andra former av fondförvaltning genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såsom förvaltning av riskkapitalfonder och fastighetsfonder.

Under denna endagskurs görs en genomgång av regelverket för fonder och fondförvaltare, med särskilt fokus på följande områden:

  • Tillståndskrav
  • Placeringsregler
  • Informationskrav
  • Marknadsföringsregler
  • Finansinspektionens tillsyn
  • Sanktionsmöjligheter

 

FÖRELÄSARE

Advokat och delägare Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig främst till advokater och andra jurister verksamma med affärsjuridisk rådgivning, bolagsjurister, jurister och complianceansvarig personal på bank, försäkringsbolag eller annat finansiellt företag, ledande befattningshavare och andra anställda i fondbolag och andra kapitalförvaltare, revisorer och ekonomer som arbetar med frågor rörande fondlagstiftningen


Kursen vänder sig även till andra rådgivare på finansmarknadsområdet som i sin verksamhet kommer i kontakt med de frågor som kursen behandlar samt andra som önskar hålla sig uppdaterade på aktuellt område.

 

PROGRAM

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 12.00 Bakgrund och introduktion till regelverket samt tillståndsfrågor


12.00 - 13.00 Lunch


13.00 - 14.45 Placeringsregler


14.45 - 15.00 Kaffe


15.00 - 16.40 Informations- och marknadsföringsregler, tillsyn och sanktionsmöjligheter


16.40 - 17.00 Kursen summeras och avslutas

 

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postaddress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postaddress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 24/4 - 2018 Anmäl dig till kursen 2/10 - 2018