Regelverket för fonder och fondförvaltare

Sedan många år tillbaka har regelverket i Sverige och EU haft särskilda regler för fondförvaltare som förvaltar s.k. värdepappersfonder. Utgångspunkten för den nu gällande lagen om värdepappersfonder är att regelverket skall säkerställa ett gott konsumentskydd samtidigt som det skall möjliggöra ett brett utbud av fondprodukter.

Kursbeskrivning

Sedan många år tillbaka har regelverket i Sverige och EU haft särskilda regler för fondförvaltare som förvaltar s.k. värdepappersfonder. Utgångspunkten för den nu gällande lagen om värdepappersfonder är att regelverket skall säkerställa ett gott konsumentskydd samtidigt som det skall möjliggöra ett brett utbud av fondprodukter.

Sedan 2013 regleras även andra former av fondförvaltning genom lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såsom förvaltning av riskkapitalfonder och fastighetsfonder.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Tillståndskrav
  • Placeringsregler
  • Informationskrav
  • Marknadsföringsregler
  • Finansinspektionens tillsyn
  • Sanktionsmöjligheter

Föreläsare

Björn Wendleby är advokat och delägare vid Harvest Advokatbyrå. Björn har tidigare arbetat hos bl.a. SEB och Finansinspektionen och har en bakgrund inom domstolsväsendet.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater och andra jurister verksamma med affärsjuridisk rådgivning, bolagsjurister, jurister och complianceansvarig personal på bank, försäkringsbolag eller annat finansiellt företag, ledande befattningshavare och andra anställda i fondbolag och andra kapitalförvaltare, revisorer och ekonomer som arbetar med frågor rörande fondlagstiftningen.

Kursen vänder sig även till andra rådgivare på finansmarknadsområdet som i sin verksamhet kommer i kontakt med de frågor som kursen behandlar samt andra som önskar hålla sig uppdaterade på aktuellt område.

Vad andra säger

En bra kurs som gav bra information om fondbestämmelser.

Robert, VD

Riktigt bra kurs, väldigt relevant.

Johanna, Fondanalytiker

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 12:00
Bakgrund och introduktion till regelverket samt tillståndsfrågor
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:45
Placeringsregler
14:45 - 15:00
Kaffe
15:00 - 16:40
Informations- och marknadsföringsregler, tillsyn och sanktionsmöjligheter
16:40 - 17:00
Kursen summeras och avslutas

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.