Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv


I den här kursen behandlas samägande ur ett familjerättsligt perspektiv. Kursen belyser bland annat samägandets grunder och familjerättsligt fång, samägandets uppkomst och upplösning av samägande.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Samägandet och samäganderätten har en lång historia och är vår vanligaste form av association. Det är främst inom familjerättens område som frågor om samägandet uppkommer och tvister uppstår. Det är t.ex. vanligt att egendom samägs av samboende par och makar, både under förhållandet och efter en bodelning/äktenskapsskillnad, samt av syskon och andra släktingar som tillsammans erhållit egendom genom gåva, arv eller testamente.

Lag (1904:48) om samägande är grunden till vår reglering av samäganderätten. Lagen anses något föråldrad men med allmänna rättsprinciper och utbildad praxis som tilläggsinformation har man normalt det om krävs för att lösa frågor eller tvister som uppkommer vid samägande.
  


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Samägandets grunder och familjerättsligt fång
  • Samägandets uppkomst
  • Upplösning av samägande

 

FÖRELÄSARE

Jur Dr Margareta Brattström, professor i civilrätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till advokater, familjerättsjurister, revisorer och andra rådgivare som arbetar med dessa frågor och behöver en genomgång av rättsområdet

 

PROGRAM

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 09.40 Inledning
Samägandets grunder och familjerättsligt fång

10.00 - 12.30 Samägandets uppkomst
- Avtal
- Konkludent handlande
- Arv, gåva och testamente
- Dold samäganderätt
- Skall frågan om samägandets upplösning re-gleras vid uppkomsten?

(12.30-13.30 Lunch)

13.00 - 14.50 Förvaltning av samägd egendom
- Öppet ägande
- Särskilt om jordbruksfastigheter
- Dolt ägande
- Betydelsen av rådighetsinskränkningar för makar och sambor

15.15 - 16.45 ca Upplösning av samägandet
- Allmänt
- Särskilt beträffande makar och sambor
- Avtal om att egendomen inte skall kunna för-säljas på offentlig auktion
- En samägares insolvens

16.45 - 17.00 Kursen avslutas

 

 

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen