Skadestånd i avtalsförhållanden


Kontraktuellt skadeståndsansvar ger upphov till juridiskt och kommersiellt synnerligen viktiga frågor. I denna kurs behandlas grunderna för och omfattningen av kontraktuellt skadeståndsansvar, möjligheterna att begränsa detta samt frågor som är knutna till "hopp i kontraktskedjan".

Boka kurs

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

9 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Syftet med kursen är att företa en översiktlig genomgång av den skadeståndsrätt som gäller i avtalsförhållanden och lyfta fram allt som kännetecknar denna del av skadeståndsrätten. Kursen är praktiskt inriktad med aktuell rättspraxis. 

Kursen följer i stora delar boken "Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden" som föreläsarna skrivit till kursen och som ingår i kursmaterialet. Under kursen ges många tillfällen att ställa frågor.

Kursen kommer att behandla följande programpunkter:

 • Skadestånd i kontraktsförhållanden; allmänt
 • Vad grundar ett kontraktuellt skadeståndsansvar?
 • Värderingsintyg och legal opinions
 • Sakskada och ren förmögenhetsskada
 • Direkt och indirekt förlust
 • Skadeståndets beräkning vid köp
 • Andra frågor om skadeståndet (orsak och akvedans, direkt och indirekt förlust, m.m.)
 • Reklamation och preskription
 • Hopp i kontraktskedjan
 • Ansvarsfriskrivningar
 • Försäkring av skadeståndsansvar i avtalsförhållandenFÖRELÄSARE

Professor och f.d. justitieråd Bertil Bengtsson
Professor Harald Ullman, Linköpings universitet
Advokat Sven Unger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, domare, jurister inom bank och försäkring, bolagsjurister, kommunjurister, landstingsjurister m.fl.


Klicka här för program

09.00-09.30 Registering, kaffe och smörgås


09.30
Kursen startar


(12.00-13.00 Lunch)


17.00
ca Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

I dokumentationen ingår föreläsarnas bok "Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden".

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Deltagarna får intyg efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se
Anmäl dig till kursen 21/3-2018 Anmäl dig till kursen 11/9-2018