Skiljande från tjänsten

Under detta frukostseminarium får du en noggrann redovisning över viktiga hållpunkter för den rättsliga bedömningen och hanteringen.

Kursbeskrivning

Frågan om det föreligger grund för att skilja en arbetstagare från anställning på grund av personliga skäl är en dagligt förekommande fråga. Frågan berör lika mycket den personalansvarige som den facklige företrädaren.

Vid seminariet redovisas utifrån artikeln ”Skiljande från tjänsten – de personliga skälen” viktiga hållpunkter för den rättsliga bedömningen och hanteringen. Seminariet innehåller därtill reflektioner även utifrån den senaste tidens rättsfall.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Reglerna kring uppsägningar av personliga skäl
  • Vad kan vara grund för upphörande av anställning?
  • Uppsägning eller avskedande?
  • Måste arbetsgivaren följa ett givet "uppsägningsschema"?
  • Vilka faktorer har betydelse för bedömningen om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet?

Föreläsare

Erik Danhard är advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Hamilton Advokatbyrå. Han är sedan många år specialiserad på arbetsrätt och förekommer som ombud och skiljeman i många arbetsrättsliga mål. Han har även skrivit flertalet böcker och artiklar i ämnet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister inom organisationerna, advokater och bolagsjurister men även till andra som arbetar eller kommer i kontakt med kvalificerade personalfrågor.

Lojalitetserbjudande

Erik Danhard kommer under hösten och vintern att hålla totalt fyra frukostseminarier inom områden som arbetsmiljö och arbetsgivaransvaret. Vi erbjuder därför reducerat pris vid bokning av ytterligare frukostseminarier enligt följande:

1 seminarium: Fullt pris
2 seminarium: 10% på båda tillfällena
3 seminarium: 15% på samtliga tillfällen
4 seminarium: 20% på samtliga tillfällen

Följande frukostseminarium ingår i erbjudandet:
Skiljande från tjänsten | Tillräckliga kvalifikationer | Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar | Övergång av verksamhet

Notera din rabatt under Rabattkod vid bokning för att ta del av erbjudandet.

Klicka här för program

Kursprogram

08:00 - 08:30
Registrering, kaffe och smörgås
08:30 - 11:15
Programinnehåll uppdateras inom kort

Allmän information

Kursavgift

Avgiften inkluderar smörgås, kaffe och dokumentation.

Kurstimmar

Seminariet uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 2,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.