Skiljande från tjänsten (Frukostseminarium)


De personliga skälen

Boka kurs

Kurstillfällen

Kursen hålls centralt i Stockholm

Pris

2 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Frågan om det föreligger grund för att skilja en arbetstagare från anställning på grund av personliga skäl är en dagligt förekommande fråga. Frågan berör lika mycket den personalansvarige som den facklige företrädaren.

Vid seminariet redovisas utifrån artikeln ”Skiljande från tjänsten – de personliga skälen” viktiga hållpunkter för den rättsliga bedömningen och hanteringen. Seminariet innehåller därtill reflektioner även utifrån den senaste tidens rättsfall.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Reglerna kring uppsägningar av personliga skäl
  • Vad kan vara grund för upphörande av anställning?
  • Uppsägning eller avskedande?
  • Måste arbetsgivaren följa ett givet "uppsägningsschema"?
  • Vilka faktorer har betydelse för bedömningen om arbetsgivarens omplaceringsskyldighet?

 

föreläsare

Erik Danhard är advokat och arbetsrättsexpert verksam vid Hamilton Advokatbyrå.

Han är sedan många år specialiserad på arbetsrätt och förekommer som ombud och skiljeman i många arbetsrättsliga mål. Han har även skrivit flertalet böcker och artiklar i ämnet.

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till jurister inom organisationerna, advokater och bolagsjurister men även till andra som arbetar eller kommer i kontakt med kvalificerade personalfrågor.

 

Klicka här för program

08.00-08.30  Registrering, kaffe och smörgås 


08.30–11.15

Avgiften inkluderar smörgås, kaffe och dokumentation.

Seminariet uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 2,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen