Stiftelseförvaltning 2


Kursen är huvudsakligen inriktad på avkastningsstiftelser och behandlar ett antal aktuella frågor inom civilrätt, skatterätt, kapitalförvaltning och redovisning.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs ger dig som har gått ”Stiftelseförvaltning i praktiken 1” eller har motsvarande praktisk erfarenhet möjlighet till ytterligare fördjupning.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • De nya K-regelverken
  • Finansiella instrument i stiftelser
  • Näringsverksamhet i stiftelse
  • Stiftelseadministration
  • Skattefrågor
  • Stiftelsens kapitalförvaltning
  • Civilrätt
  • Anknutna stiftelser

 

MÅLGRUPP

Du som har deltagit i kursen ”Stiftelseförvaltning i praktiken 1” eller har motsvarande praktisk erfarenhet och som önskar fördjupa dig ytterligare i frågor om stiftelseförvaltning.

FÖRELÄSARE

Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert på SEB, Brita Löfgren Lewin, skattejurist på SEB samt Lynda Ondrasek Olofsson, advokat vid Setterwalls.

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 12.00 Inledning

Stiftelsens administration
- Styrdokument
- Delegation
- Tolkning av förordnande

Skattefrågor
- Näringsverksamhet i stiftelse
- Fastighet i stiftelse - inkomstbeskattning
- Källskatt
- Inskränkt skatteskyldiga - ändamål

Stiftelsens årsredovisning
- Tillämpning av Bokföringsnämndens regelverk (K2/K3)


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 16.30 Eftermiddagspass

Stiftelsens kapitalförvaltning
- Särskilda placeringsbestämmelser
- Avkastningsbegreppet - finansiella instrument
- Civilrättsliga, skattemässiga och redovisningsmässiga konsekvenser

Civilrätt
- Kompetenskrockar mellan myndigheter och domstolar

Anknutna stiftelser
- Delegation
- Gemensamt placerad förmögenhet
- Redovisning

16.30 Kursen avslutas

Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen