Stiftelseförvaltning 2


Kursen är huvudsakligen inriktad på avkastningsstiftelser och behandlar ett antal aktuella frågor inom civilrätt, skatterätt, kapitalförvaltning och redovisning.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs ger dig som har gått ”Stiftelseförvaltning 1” eller har motsvarande praktisk erfarenhet möjlighet till ytterligare fördjupning.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • De nya K-regelverken
  • Finansiella instrument i stiftelser
  • Näringsverksamhet i stiftelse
  • Stiftelseadministration
  • Skattefrågor
  • Stiftelsens kapitalförvaltning
  • Civilrätt
  • Anknutna stiftelser

 

MÅLGRUPP

Du som har deltagit i kursen ”Stiftelseförvaltning 1” eller har motsvarande praktisk erfarenhet och som önskar fördjupa dig ytterligare i frågor om stiftelseförvaltning.

FÖRELÄSARE

Redovisningsexpert Kerstin Fagerberg, SEB
Skattejurist Brita Löfgren Lewin, SEB 
Skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson, Svenskt Näringsliv


 

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 12.00 Inledning

Stiftelsens administration
- Styrdokument
- Delegation
- Tolkning av förordnande

Skattefrågor
- Näringsverksamhet i stiftelse
- Fastighet i stiftelse - inkomstbeskattning
- Källskatt
- Inskränkt skatteskyldiga - ändamål

Stiftelsens årsredovisning
- Tillämpning av Bokföringsnämndens regelverk (K2/K3)


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 16.30 Eftermiddagspass

Stiftelsens kapitalförvaltning
- Särskilda placeringsbestämmelser
- Avkastningsbegreppet - finansiella instrument
- Civilrättsliga, skattemässiga och redovisningsmässiga konsekvenser

Civilrätt
- Kompetenskrockar mellan myndigheter och domstolar

Anknutna stiftelser
- Delegation
- Gemensamt placerad förmögenhet
- Redovisning

16.30 Kursen avslutas

RABATTERBJUDANDE:

Om du har gått, eller ska gå, Stiftelseförvaltning 1 kan du boka Stiftelseförvaltning 2 till 40% rabatt.  När du bokar, ange i meddelanderutan: "40% rabatt på Stiftelseförvaltning 2", så lägger vi in rabatten.

 

Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

vjs@vjs.se