Stiftelseförvaltning 2


Kursen är huvudsakligen inriktad på avkastningsstiftelser och behandlar ett antal aktuella frågor inom civilrätt, skatterätt, kapitalförvaltning och redovisning.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centrala Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Denna kurs ger dig som har gått ”Stiftelseförvaltning i praktiken 1” eller har motsvarande praktisk erfarenhet möjlighet till ytterligare fördjupning.


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Placeringspolicy och redovisning av finansiella instrument
  • Årsredovisning och årssammandrag
  • Inkomstbeskattning av fastigheter samt blandad verksamhet
  • Äldre rättspraxis fortsatta relevans

 

MÅLGRUPP

Du som har deltagit i kursen ”Stiftelseförvaltning i praktiken 1” eller har motsvarande praktisk erfarenhet och som önskar fördjupa dig ytterligare i frågor om stiftelseförvaltning.

FÖRELÄSARE

Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert på SEB, Brita Löfgren Lewin, skattejurist på SEB samt Lynda Ondrasek Olofsson, advokat vid Setterwalls.

 

Klicka här för program

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås


09.00 - 12.00

Kapitalförvaltning
- Stiftelseförvaltningens specifika egenskaper
- Placeringspolicy
- Att skapa en lämplig värdepappersportfölj

Redovisning
- Finansiella instrument
- Gåvor och beviljande medel
- Bokföringsnämndens regelverk K3 och K2

Skatt
- Nya ändamål - gränsdragningar
- Inkomstbeskattning av fastigheter
- Blandad verksamhet 


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 16.30

Skatt
- Nya ändamål - gränsdragningar
- Inkomstbeskattning av fastigheter
- Blandad verksamhet 


Kompetenskrockar
- Allmän och förvaltningsdomstol
- Länsstyrelsen och Kammarkollegiet
- Gamla och nya stiftelser - tillämpning idag av gammal rättspraxis

Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontaktperson

Selcuk Ünlü
vjs@vjs.se

Boka kursen