Temadag Skatterätt 2018

Tolkning av skattelag - ordalydelsens betydelser, nu och i framtiden
Nyhetsdag  |  7 kurstimmar  |  Juridiska experter

Kursbeskrivning

I samarbete med Skattenytt anordnar VJS Karnov den årliga nyhetsdagen Temadag Skatterätt 2018! Varmt välkommen!

Ur ett efterkrigsperspektiv har skatterättslig tolkning framstått som förarbetstrogen och lagstiftarvänlig.

Det moderna skatterättsliga landskapet ser annorlunda ut, då det är svårt att avgränsa en rent nationell skatterättslig tolkning från den påverkan som sker från konstitutionell rätt, EU-rätten, internationell rättsutveckling som BEPS.

Framväxten av ett nytt företagsklimat där nya affärsmodeller och nya hänsynstagande till hållbar utveckling och social hänsyn ställer nya krav även på de nationella skattesystemen.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Traditionell teleologisk (förarbetstrogen) tolkning kontra tolkning av den moderna, pluralistiska skatterätten
  • Tolkning ur ett konstitutionellt perspektiv, legalitetsprincipen
  • Tolkning ur ett unionsrättsligt perspektiv, mervärdesskatt, punktskatter
  • Tolkning med hänsyn till internationell påverkan på nationell rätt
  • Tolkning med utgångspunkt i Skatteverkets kompletterande normbildning
  • Tolkning med utgångspunkt i framväxten av moderna affärsmodeller och krav på hållbara affärer, delningsekonomi, peer-to-peer, CSR

Föreläsare

Anders Hultqvist, professor i finansrätt, Karlstads universitet samt Stockholms universitet
Mats Tjernberg, professor vid Juridiska institutionen, Lunds universitet
Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, Örebro universitet samt Högskolan i Gävle
Jan Kellgren, Skatteforskare och Biträdande professor, Linköpings universitet
Stefan Olsson, Professor i finansrätt, Handelshögskolan Karlstads universitet

Målgrupp

Kursen riktar sig till skattejurister, konsulter, advokater, domare och andra jurister som arbetar med kvalificerad skattejuridik.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
12:00 - 13:00
Lunch
15:30 - 15:50
Kaffepaus
16:45 - 17:00
Utvärdering och avslutning
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.