Testamente


En djupgående genomgång av testamentstolkning, testationsfrihetens gränser, laglottsreglerna samt komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott.

Kurstillfällen

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris

7 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Under ledning våra erfarna experter Anders Eriksson och Viola Boström får du som deltagare vägledning i ett stort antal successionsrättsliga frågeställningar. Under dagen behandlas bland annat testationsfrihetens gränser, laglottsreglerna samt komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott på arv. Kursen går också igenom olika metoder för testamentestolkning och diskussioner kommer föras kring ett antal vägledande tolkningsfall.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Testationsfrihetens gränser
  • Allmänna utgångspunkter vid testamentstolkning
  • Laglottsreglerna
  • Testamentstolkning
  • Komplikationer vid tolkning av testamenten
  • Verkningar av brister vid upprättande av testamente
  • Hjälpregler i lag och praxis
  • Diskussioner rörande ett antal tolkningsfall

 

föreläsare

Viola Boström är universitetslektor vid juridiska institutionen vid Umeå universitet och har bl.a. skrivit sin doktorsavhandling om tolkning av testamente.

F.d. generaldirektören Anders Eriksson har tidigare varit rättschef på Justitiedepartementet och chef för Kammarkollegiet. Under sin tid i Justitiedepartementet ansvarade han bl.a. för arbetet med den arvsrättsliga lagstiftningen.

Han har också lett den statliga utredning som behandlat frågan om ny svensk lagstiftning i anslutning till EU:s arvsförordning. Han är vidare författare till flera böcker på arvsrättens område, bl.a. Den nya familjerätten och Arv och testamente.

MÅLGRUPP

Advokater, jurister och andra som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor.

 

PROGRAM

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 10.30  Testationshabilitet
- Testationsfrihetens gränser
- Laglottsreglerna
- Basbeloppsregeln
- Formkrav
- Verkningar av brister vid upprättande av testamente
- Vilka kan vara testamentstagare?
- Tillägg till eller ändring av testamente
- Återkallelse av testamente
- Inbördes testamente
- Testamentes ogiltighet och klandertalan

(10.30 - 10.45 Kaffepaus)

10.45 - 12.30  Innehållet i testamentet
- Innebörden av olika uttryck
- Särskilda villkor
- Närmare om komplikationer rörande laglott, basbeloppsregeln och förskott


(12.30 - 13.30   Lunch)


13.30 - 15.00  Testamentstolkning
- Allmänna utgångspunkter
- Verkliga viljan
- Hypotetiska viljan
- Oriktiga respektive bristande förutsättningar 

(15.00 - 15.20  Kaffepaus)

15.20 - 16.45  Den subjektiva tolkningsmetoden
- Andra metoder
- Hjälpregler i lag
- Hjälpregler i praxis
- Komplikationer vid tolkning av testamenten
- Diskussioner rörande ett antal tolkningsfall

16.45 - 17.00   Avslutning

 

 

Klicka här för program

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt via e-post. Fakturan skickas till den e-postadress du anger i formuläret nedan. Vill du få fakturan skickad till en annan e-postadress, vänligen ange detta i meddelanderutan. 

Kursen faktureras ca 45 dagar innan kurstillfället.

 

Kontakt

vjs@vjs.se