Tillräckliga kvalifikationer (Frukostseminarium)


Turordningsreglernas kärna

Boka kurs

Kurstillfällen

Kursen hålls centralt i Stockholm

Pris

2 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Reglerna om turordning i lagen om anställningsskydd har nästan blivit liktydiga med arbetsrätt.

Seminariet behandlar den praktiskt viktiga frågan om i vilka situationer en arbetsgivare kan frångå turordningen med hänsyn till kravet på att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet, utifrån Arbetsdomstolens domar på området.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Handlar turordning bara om anställningstid?
  • Kan annat än formell utbildning beaktas som kvalifikation?
  • Vem avgör vad som är relevant kompetens?
  • Vem ansvarar för att tillräckliga kvalifikationer finns?
  • Vem ska bevisa vad i händelse av en tvist?
  • Finns det några nyheter?

 

MÅLGRUPP

Seminariet riktas sig till jurister inom organisationerna, advokater, bolagsjurister och erfarna personalhandläggare.

 

Klicka här för program

08.00-08.30  Registrering, kaffe och smörgås 


08.30–11.15 Seminarium

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås.

Seminariet uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 2,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

 

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen