Upphandlingsrätt för bolagsjurister

STREAMAS LIVE | Kursen tar utgångspunkt i bolagsjuristens perspektiv och syftar till att ge dig som deltagare verktyg till att effektivisera och förbättra dina beslut och åtgärder vid upphandlingar.

29 maj  |  6,5 kurstimmar  |  Stockholm

Gå 3 till priset av 2

Ange kampanjkod: 3för2

Alla deltagare måste bokas vid samma bokningstillfälle för att ta del av erbjudandet

Kursbeskrivning

För företag vars omsättning helt eller delvis kommer från offentliga kontrakt, är den offentliga affären affärskritisk. Som bolagsjurist exponeras du för ett flertal komplicerade upphandlingsrättsliga frågeställningar, t.ex. vilka kontakter kan man ha med beställaren, när får man agera anbudsstrategiskt, vilka dokument kan man och ska man begära ut, när finns det anledning att överpröva ett tilldelningsbeslut och i vilken utsträckning är det tillåtet att ändra ett offentligt kontrakt.

Som bolagsjurist kan du öka ditt företags möjligheter att säkra offentliga kontrakt genom att vidta rätt åtgärder i rätt tid. Kursen tar utgångspunkt i bolagsjuristens perspektiv och fokuserar på de åtgärder och överväganden som bolagsjurister normalt måste göra i samband med att offentliga kontrakt upphandlas och när offentliga kontrakt genomförs.
  

EFTER KURSEN ÄR MÅLET ATT DU SOM DELTAGARE KAN:

 • Tillse att alla åtgärder som vidtas i samband med offentliga kontrakt leder närmare till att ditt bolag tilldelas kontrakt.  
 • Agera upphandlingsstrategiskt korrekt i samband med att offentliga kontrakt tilldelas.
 • Vidta rätt åtgärder i rätt tid som ökar chanserna att tilldelas offentliga kontrakt.


Kursen berör bland annat följande moment:

 • Vilka rättigheter har leverantörer enligt upphandlingslagstiftningen?
 • Bolagsjuristens roll att säkra offentliga kontrakt.
 • Anbudsstrategiskt arbete inför, under och efter upphandling? Hur kan man påverka anbudsförutsättningarna?
 • När är anbudssamarbete tillåtet respektive otillåtet?
 • Offentlighet och sekretess och andra sätt att skydda respektive få tillgång till information.
 • När är det tillåtet med merförsäljning till det offentliga?
 • När ska man överpröva och vad kan man göra istället för att överpröva?
 • När finns det anledning att kräva skadestånd av den offentliga kunden för överträdelser av upphandlingslagstiftningen?

Föreläsare

Per-Owe Arfwedson, Advokat, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå
Lina Håkansson Kjellén, Advokat, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå
Carl Bokwall, Advokat, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå

Kursen leds av erfarna advokater och delägare från BOKWALL RISLUND advokatbyrå som är en högspecialiserad advokatbyrå inom upphandlings- och konkurrensrätt. Föreläsarna har stor erfarenhet att agera strategisk rådgivare till bolag och bolagsjurister där det offentliga kontraktet är affärskritiskt. 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dig som är bolagsjurist och är verksam vid ett företag som lämnar anbud i offentliga upphandlingar eller på annat sätt berörs av offentliga kontrakt. Kursen passar även dig som inte tidigare kommit i kontakt med upphandling.

Kursen utförs digitalt

Denna kurs kommer att utföras digitalt vilket ger dig mer flexibilitet samt möjlighet att välja var du kompetensutvecklas; på kontoret, i hemmet eller varför inte på landstället? Information om hur du kopplar upp dig skickas ut innan kurstillfället.

Klicka här för program

Kursprogram

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 10:00
Vilka rättigheter har leverantörer enligt upphandlingslagstiftningen?
10:00 - 10:15
Kaffepaus
10:15 - 12:00
Bolagsjuristens roll och anbudsstrategiskt arbete
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 15:00
Fokusområden
 • Offentlighet och sekretess/tillgång till information
 • Rättsmedel
 • Strategiska överväganden kring att ifrågasätta en upphandling 
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30
Fokusområde
 • Tillåten merförsäljning eller väsentlig förändring av avtal
 • Risker och möjligheter att utöka ett offentligt avtal
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.