Upphandlingsrättsligt skadestånd

Under kursdagen får du snabbt och effektivt fördjupa dina kunskaper inom upphandlingsrättsligt skadestånd, speta kompetensen kring de beslut som riskerar att leda till upphandlingsrättsligt skadestånd samt nätverka med andra personer med intresse inom offentlig upphandling.
Välkommen på kurs!

18 september  |  3 kurstimmar  |  Stockholm

Kursbeskrivning

Vid denna kurs går vi igenom skadestånd vid offentlig upphandling.
Den primära rättsutvecklingen av upphandlingsrättsligt skadestånd sker i praxis. Det gäller både på en EU-rättslig och en nationell nivå. Utbildningen lägger därför fokus på praxisutvecklingen och belyser de rekvisit som vuxit fram genom de domar som förekommer. Vi kommer också att gemensamt reflektera kring vilket det aktuella rättsläget egentligen är och vilka eventuella behov av förändrad lagstiftning som finns.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

  • Fördjupning om upphandlingsrättsligt skadestånd
  • Kunskap om de beslut som kan leda till ett upphandlingsrättsligt skadestånd
  • Inblick i relationen mellan befintlig lagstiftning om upphandlingsrättsligt skadestånd och praxis
  • Reflektion kring behov av förändrad reglering av skadeståndsregleringen inom offentlig upphandling
  • Överblick över utvecklingen av praxis

Föreläsare

Charlotte Brunlid,
Upphandlingsjurist, Holmgrenhansson Advokatbyrå
Charlotte är en erfaren upphandlingsjurist med erfarenhet från tillsynsmyndigheterna NOU och Konkurrensverket och praktiskt verksam affärsjurist vid FMV. Charlotte har en gedigen erfarenhet av att driva processer inom offentlig upphandling och har deltagit som expert i ett antal statliga offentliga utredningar inom offentlig upphandling.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till jurister och advokater men även andra som arbetar med frågor inom rättsområdet.

Kursen är en fördjupningskurs och utgår från en god kunskap inom offentlig upphandling.

Plats

Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, 12:30 - 16:30

Klicka här för program

Kursprogram

12:30 - 13:00
Registrering med kaffe
13:00 - 14:30
Genomgång av nationell och EU-rättslig lagstiftning om upphandlingsrättsligt skadestånd och den utveckling av praxis som sker i de svenska domstolarna
14:30 - 15:00
Kaffepaus
15:00 - 16:30
Fortsatt genomgång av praxis och jämförande analys av rättsutveckling och lagstiftning. Diskussion om rättsläget och eventuell reglering av upphandlingsrättsligt skadestånd
16:30
Kursen avslutas
Dölj program

Allmän information

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås samt fika.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Avbokningsregler

Avbokning sker skriftligt senast 30 dagar innan kursstart för att inte bli återbetalningsskyldig. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas samt godkännas i god tid innan kursdagen. Om avbokning sker mellan 14 till 30 dagar före kursstart är beställaren återbetalningsskyldig och ska betala 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning inom 14 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till vjs@vjs.se.