Utlandskonferens: Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt


En utlandskonferens med fokus på bodelnings- och arvsrätt.

Boka kurs

Kurstillfällen

-
Palma, Mallorca

Pris

33 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

VJS arrangerar en utlandskonferens för dig som jobbar med kvalificerade frågeställningar kring bodelnings- och arvsrätt. Konferensen pågår under fem dagar där föreläsningspass blandas med ledig tid och aktiviteter i härliga Palma, Mallorca. 

I avgiften inkluderas resa t/r ARN-PMI, frukost, lunch och boende på fyrstjärnigt hotell. Konferensen omfattar 20 kvalificerade kurstimmar. 

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Komplicerade frågor vid bodelning och arvsskifte
 • Vederlag vid bodelning
 • Testamentestolkning
 • Särskilt komplicerade frågor vid efterarv

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som har flera års erfarenhet av familjerättsliga ärenden.

 

Program

DAG 1 – tisdag 17 oktober

07.25 Flyg SAS från ARN-PMI, framme ca 11.50
12.15 Transfer till hotellet
13.00 Lunch och incheckning
14.30 -15.00 Introduktion med välkomstdrink
15.15 Sightseeing med engelsk guide 2,5 tim, hämtning vid hotellet
18.00 Middag på nt Celler Can Ripoll

 

DAG 2 – Onsdag 18 oktober

(07.00-08.30 Frukost)

08.30-12.30 Förmiddagspass:

Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte

 • Värdering av tillgångar och skulder vid bodelning och arvskifte
 • Behandlingen av gåvor i samband med bodelning och arvskifte
  - Vederlag vid bodelning
  - Behandlingen av arvsförskott vid bodelning och arvskifte
  - Det förstärkta laglottsskyddet
 • Jämkning vid bodelning

Föreläsare: Anders Eriksson

12.30-13.30 Lunch

13.30-17.00: Ledig tid

17.00-19.00 Kvällspass:

Testamentstolkning

 • Tolkningens grundelement
 • Användningen av presumtionsregler i lag och av sådana som utvecklats i rättspraxis
 • Komplikationer vid tolkning

Föreläsare: Anders Eriksson

 

DAG 3 – Torsdag 19 oktober

(07.00-08.30 Frukost)

08.30-10.00 Förmiddagspass 1:

 

Praktiska frågor kring uppdrag som bodelningsförrättare

 • Förordnande, inledande åtgärder, handläggning,
 • Utredning, bouppteckning, sammanträden, protokoll, materiell processledning
 • Bouppteckning, redovisning, tvångsskifte,
 • Särskilda frågor:
  - Pensionsrättigheter, vinstandelsfonder
  - Nyttjanderättsersättning
  - Andra komplikationer

10.15-11.00 Förmiddagspass 2:

Praktiska frågor kring uppdrag som boutredningsman (testamentsexekutor, skiftesman)

 • Olika former av dödsboförvalting
 • Omfattningen av uppdraget, förvaltningsåtgärder
 • Bouppteckning, regelverk, kallelse m.m., innehåll och utformning
 • Bodelning enligt äktenskapsbalken och sambolagen,
 • Testamente, bevakning, delgivning,
 • Övergång från boutredning till arvskifte, redovisning
 • Arvskifte, lottläggning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Jämkning av förmånstagarförordnanden
  - Efterarv i försäkringsförvärv
  - Andra komplikationer

11.00-12.30 Förmiddagspass 3:

Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvskifte

 • Tvister enligt 3 kap. 3 § ÄB
 • Tvister enligt 7 kap. 4 § ÄB
  - fastställelsetalan eller fullgörelsetalan, partsställning
  - formulering av yrkanden
  - rättspraxis
 • Klander av bodelning/arvskifte
  - utformning av talan, partsställning, nya grunder
  - prejudiciella frågor, mellanbeslut/handläggningsbeslut,
  - rättspraxis

Föreläsare: Johan Schüldt


12.30-13.30 Lunch

13.30-17.00 Ledig tid

18.00-20.00 Kvällspass:

 

Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvskifte (fortsättning)

 • Klander av bodelning/arvskifte (forts)
 • Klander av testamente
  - klandergrunder annan ogiltighet
  - talan om bättre rätt,
  - bevisfrågor
  - rättspraxis
 • Ändamålsbestämmelser (NJA 2015 s. 290)
 • Andra processuella komplikationer

Föreläsare: Johan Schüldt

 

DAG 4 – Fredag 20 oktober

(07.00-08.30 Frukost)

Ledig dag! Förslag på aktivteter kommer att lämnas.

 

DAG 5 – Lördag 21 oktober

(07.00-08.30 Frukost)

08.30-10.00 Förmiddagspass 1:

Praktiska frågor kring uppdrag som bodelningsförrättare

 • Förordnande, inledande åtgärder, handläggning,
 • Utredning, bouppteckning, sammanträden, protokoll, materiell processledning
 • Bouppteckning, prejudiciella frågor, mellanbeslut/handläggningsbeslut, redovisning, tvångsskifte,
 • Särskilda frågor:
  - Pensionsrättigheter, vinstandelsfonder
  - Nyttjanderättsersättning
  - Andra komplikationer

Föreläsare: Johan Schüldt

10.00-12.30 Förmiddagspass 2:

Praktiska frågor kring uppdrag som boutredningsman (testamentsexekutor, skiftesman)

 • Olika former av dödsboförvalting
 • Omfattningen av uppdraget, förvaltningsåtgärder
 • Bouppteckning, regelverk, kallelse m.m., innehåll och utformning
 • Bodelning enligt äktenskapsbalken och sambolagen,
 • Testamente, bevakning, delgivning,
 • Övergång från boutredning till arvskifte, redovisning
 • Arvskifte, lottläggning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Jämkning av förmånstagarförordnanden
  - Efterarv i försäkringsförvärv
  - Andra komplikationer

Föreläsare: Johan Schüldt

12.30 Lunch

13.30 - 17.00 Ledig tid

17.00-19.00 Kvällspass:

 

Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvskifte

 • Tvister enligt 3 kap. 3 § och 7 kap. 4 § ÄB
  - fastställelsetalan eller fullgörelsetalan, partsställning
 • Klander av bodelning/arvskifte
  - utformning av talan, partsställning, nya grunder
 • Klander av testamente
  - klandergrunder, talan om bättre rätt, bevisfrågor
 • Ändamålsbestämmelser (NJA 2015 s. 290)
 • Andra processuella komplikationer

Föreläsare: Johan Schüldt

DAG 6 – Söndag 22 oktober

07.00-08.30 Frukost
09.15 Transfer till flygplats
11.40 Flyg hem till Stockholm

Allmän information

Nedan följer viktig allmän information gällande anmälan, betalning och avbokning. Till vänster kan du ladda ned ett dokument med fullständig information kring konferensen. 

Anmälan:
Ska göras senast den 20 maj 2017. I mån av plats tar vi även emot anmälningar efter detta datum. Eftersom antalet platser är begränsat sker antagning i den ordning anmälan och anmälningsavgift kommer in.

Betalning:
Fakturering sker i samband med anmälan.

Avbokning:
Sista kostnadsfria avbokningsdag är den 9 juni.

Avbokning 10 juni - 15 aug, debiteras 50% av 33 900kr ex moms.
Avbokning 15 aug - 29 sep, debiteras 75% av 33 900kr ex moms.
Avbokning 29 sep - 17 okt, debiteras 100% av 33 900kr ex moms.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 20 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

 

Kontaktperson

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se

Boka kursen