Utlandskonferens: Kvalificerad bodelnings- och arvsrätt


En utlandskonferens med fokus på bodelnings- och arvsrätt.

Kurstillfällen

Palma, Mallorca - Fåtal platser kvar

Pris

33 900 kr exkl. moms

Kursprogram

Ladda ner program

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Hur ska det förstärkta laglottsskyddet tillämpas vid efterlevande makens död om det samtidigt av efterarvingar görs gällande vederlagskrav avseende samma gåva? Kan förutsättningsläran tillämpas på bodelningar och arvskiften? Vad gäller om det samtidigt görs gällande vederlag och jämkning vid bodelning? Ska man använda fastställelsetalan eller fullgörelsetalan vid olika fall av bodelnings- och arvskiftesfrågor?

Om du känner dig osäker på svaret på dessa och andra komplicerade frågor inom bodelnings- och arvsrätt eller vill fördjupa dig i dessa frågor? Då är detta konferensen för dig! 


VJS arrangerar en utlandskonferens för dig som jobbar med kvalificerade frågeställningar kring bodelnings- och arvsrätt. Konferensen pågår under fem dagar där föreläsningspass blandas med ledig tid och aktiviteter i härliga Palma, Mallorca. 

I avgiften inkluderas resa t/r ARN-PMI, frukost, lunch och boende på fyrstjärnigt hotell. Konferensen omfattar hela 20 kvalificerade kurstimmar. Fullständig information och programmet finner du nedan, alternativt som nedladdningsbar PDF till vänster. 

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

 • Komplicerade frågor vid bodelning och arvsskifte
 • Vederlag vid bodelning
 • Testamentestolkning
 • Särskilt komplicerade frågor vid efterarv

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till dig som har flera års erfarenhet av familjerättsliga ärenden.

 

Klicka här för program

Programmet går även att ladda ned som PDF i menyn till vänster.


DAG 1 – tisdag 17 oktober

07.25 Flyg SAS från ARN-PMI, framme ca 11.10

12.00 Ankomst till hotellet, det kommer att finnas bagagerum där vi kan ställa vårt bagage under lunchen. Fyll gärna in incheckningslappen direkt vid ankomst – finns i receptionen.

12.45 Lunch

14.00 Incheckning

14.45 Samling, mingel, välkomstdrink, tilltugg

15.15 både till fots och med buss

18.00 Tillbaka till hotellet

19.30 Middag på restaurang Es Baluard, Porta Sta. Catalina. 10. Musei d’art contemporani

 

DAG 2 – Onsdag 18 oktober

(07.00-08.30 Frukost)

08.30-12.30 Förmiddagspass:

Några komplicerade frågor vid bodelning och arvskifte

 • Värdering av tillgångar och skulder vid bodelning och arvskifte
 • Behandlingen av gåvor i samband med bodelning och arvskifte
  - Vederlag vid bodelning
  - Behandlingen av arvsförskott vid bodelning och arvskifte
  - Det förstärkta laglottsskyddet
 • Jämkning vid bodelning

Föreläsare: Anders Eriksson

12.45-13.45 Lunch

13.45-17.00: Ledig tid

17.00-19.00 Kvällspass:

Testamentstolkning

 • Tolkningens grundelement
 • Användningen av presumtionsregler i lag och av sådana som utvecklats i rättspraxis
 • Komplikationer vid tolkning

Föreläsare: Anders Eriksson

 

DAG 3 – Torsdag 19 oktober

(07.00-08.30 Frukost)

08.30-12.30 Förmiddagspass:

Efterarv

 • Särskilt komplicerade frågor vid efterarv
 • Vederlag
 • Förkovran
 • Omgiften
 • Andra komplikationer

Föreläsare: Anders Eriksson


12.45-13.45 Lunch

13.45-17.00 Ledig tid

17.00-19.00 Kvällspass:

Testamentarisk sekundosuccession

 • I vilken utsträckning kan de regler som gäller efterarv tillämpas på testamentarisk sekundosuccession?
 • Vilka särskilda komplikationer kan uppstå vid testamentarisk sekundosuccession?

Föreläsare: Anders Eriksson

 

DAG 4 – Fredag 20 oktober

(07.00-08.30 Frukost)

Ledig dag! Förslag på aktivteter kommer att lämnas.

 

DAG 5 – Lördag 21 oktober

(07.00-08.30 Frukost)

08.30-10.00 Förmiddagspass 1:

Praktiska frågor kring uppdrag som bodelningsförrättare

 • Förordnande, inledande åtgärder, handläggning,
 • Utredning, bouppteckning, sammanträden, protokoll, materiell processledning
 • Bouppteckning, redovisning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Pensionsrättigheter, vinstandelsfonder
  - Nyttjanderättsersättning
  - Andra komplikationer

Föreläsare: Johan Schüldt

10.15-11.00 Förmiddagspass 2:

Praktiska frågor kring uppdrag som boutredningsman (testamentsexekutor, skiftesman)

 • Olika former av dödsboförvalting
 • Omfattningen av uppdraget, förvaltningsåtgärder
 • Bouppteckning, regelverk, kallelse m.m., innehåll och utformning
 • Bodelning enligt äktenskapsbalken och sambolagen,
 • Testamente, bevakning, delgivning
 • Övergång från boutredning till arvskifte, redovisning
 • Arvskifte, lottläggning, tvångsskifte
 • Särskilda frågor:
  - Jämkning av förmånstagarförordnanden
  - Efterarv i försäkringsförvärv
  - Andra komplikationer

Föreläsare: Johan Schüldt

11.00-12.30 Förmiddagspass 3:

Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvsskifte

 • Tvister enligt 3 kap. 3 § ÄB
 • Tvister enligt 7 kap. 4 § ÄB
  - Fastställelsetalan eller fullgörelsetalan, partsställning
  - Formulering av yrkanden
  - Rättspraxis
 • Klander av bodelning/arvskifte
  - Utformning av talan, partsställning, nya grunder
  - Prejudiciella frågor, mellanbeslut/handläggningsbeslut
  - Rättspraxis

Föreläsare: Johan Schüldt


12.45 Lunch

13.45 - 17.00 Ledig tid

17.00-19.00 Kvällspass:

Processuella frågor i anslutning till bodelning och arvskifte (forts)


 • Klander av bodelning/arvskifte (forts)
 • Klander av testamente
  - Klandergrunder annan ogiltlighet
  - Talan om bättre rätt
  - Bevisfrågor
  - Rättspraxis
 • Ändamålsbestämmelser (NJA 2015 s. 290)
 • Andra processuella komplikationer

Föreläsare: Johan Schüldt

DAG 6 – Söndag 22 oktober

07.00-08.30 Frukost
09.15 Transfer till flygplats
11.40 Flyg hem till Stockholm

Allmän information

Nedan följer viktig allmän information gällande anmälan, betalning och avbokning. Till vänster kan du ladda ned ett dokument med fullständig information kring konferensen. 

Anmälan:
Ska göras senast den 20 maj 2017. I mån av plats tar vi även emot anmälningar efter detta datum. Eftersom antalet platser är begränsat sker antagning i den ordning anmälan och anmälningsavgift kommer in.

Betalning:
Fakturering sker i samband med anmälan.

Avbokning:
Sista kostnadsfria avbokningsdag är den 9 juni.

Avbokning 10 juni - 15 aug, debiteras 50% av 33 900kr ex moms.
Avbokning 15 aug - 29 sep, debiteras 75% av 33 900kr ex moms.
Avbokning 29 sep - 17 okt, debiteras 100% av 33 900kr ex moms.


Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 20 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning. 

 

Kontakt

Sandra Malmborg
vjs@vjs.se