Väx din affär genom hållbar rådgivning


Hållbarhet som strategi och affärsutveckling inom juridiken.

Boka kurs

Kurstillfällen

Centralt i Stockholm

Pris

8 900 kr exkl. moms

Relaterade kurser

KURSBESKRIVNING

Hållbarhet som strategi och affärsutveckling inom juridiken

I takt med att juristers affärsverksamhet utmanas av digitalisering och artificiell intelligens uppstår en möjlighet att agera proaktivt och genom kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet bli mer lyhörda och långsiktiga i sina kundrelationer. Detta är också en trend som illustreras av att storföretagen anställt hållbarhetschefer i sina ledningsgrupper och att ledande byråer i landet följaktligen rekryterar in nya kompetenser. Hur påverkar hållbarhet din kundrelation?

Till exempel har nya regleringar inom områden såsom hållbarhetsredovisning, internprissättning, mutor och korruption samt inom den finansiella sektorn också rörande koldioxidutsläpp, gröna obligationer och avgiftsstrukturer – för att nämna några – snabbt ritat om kartan på vilken Sveriges affärsjurister verkar.  Därtill växer internationella koder och sammanslutningar i styrka. Ramverk som FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) påverkar affärer i allt högre grad.

För att vinna mark i denna nya terräng är kunskap om hållbarhetsagendan och hur den kopplar till din rådgivning avgörande. Sakfrågor inom kunders affärskritiska processer som inköp, förvärv, produktutveckling, investeringar och rekrytering kan handla om arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption, produktansvar, skatter och bokföring, miljö och sanering.

Under denna heldagsutbildning från Karnov får du kunskap om hur hållbarhetsfältet påverkar dig i din roll som jurist, hur ert eget varumärke växer allt närmare dina klienters, och hur de tjänster du säljer får extra bärkraft genom en kompetensinjektion på området hållbart företagande.

Välkommen till en effektiv och stimulerande heldag om juristers möjlighet till affärsutveckling genom hållbart företagande! 


Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Strukturella förändringar som sker i världen och hur dessa gett upphov till omfattande förändringar i regleringar på ett nationellt plan;

  • Hur man som jurist med nära koppling till ledningsgrupp kan och bör förhålla sig till spännvidden av hållbarhetsfrågan som en del av strategisk rådgivning (integration i riskhantering, verksamhetsutveckling och affärsutveckling)

  • Kärnan i några centrala regleringar som varje ledningsgrupp noga behöver följa (hållbarhetsredovisning, anti-korruption, arbetsrättsliga frågor)

  • Strategiska tips, case och förankringsarbeten för att kunna stötta ledningsgruppens tillvaratagande av möjligheter och kommersiellt fokus

 

FÖRELÄSARE

Martin Hallberg: Martin har en lång erfarenhet som konsult i hållbarhetsfältet och har arbetat med en rad svenska företag, institutioner och kapitalägare och driver utbildningsfrågor inom hållbarhet både mot styrelser och ledningsgrupper i landet tillsammans med aktörer som StyrelseAkademien, Berghs och Improvera.

 Robert Sevenius:  är rådgivare inom bolagsstyrning och företagsöverlåtelser och knuten till Arkios Sweden AB. Robert är författare till flera böcker och artiklar inom bolagsstyrning, bolagsrätt, företagsförvärv och due diligence. Han har under nära 20 år utbildat företagsledare, jurister, ekonomichefer, entreprenörer och studenter inom sina specialområden, bland annat på Företagsekonomiska institutet, Sveriges advokatsamfund, Stockholms och Linköpings universitet.

Målgrupp

Bolagsjurister mellanstora och större företag samt rådgivare till dessa bolag

  

Klicka här för program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.30 Introduktion – Förändringar i omvärlden och relevanta ramverk: vinstsyfte, intressenter och långsiktig konkurrenskraft

10.30-10.00 Kaffepaus

11.00 - 12.00 Hållbarhet för jurister – kontextualisering: Nya regleringar och lagar, höjer ribban både internt och externt; (Redovisning och rapportering, mänskliga rättigheter, skatter)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Advokatens rådgivning och tjänsteutbud: Transaktioner, Sourcing, Regelefterlevnad

14.30 - 16.00 Fika och grupparbete: Case-övning, investering och styrelseagerande

16.00 - 17.00 Redovisning och sammanfattning – key take aways

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 7 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning.

Kursen faktureras 45 dagar innan kurstillfället. Vänligen observera att fakturan skickas elektroniskt till den mailadress du anger nedan. Om du önskar att få fakturan skickad till en annan adress, vänligen ange det i meddelanderutan vid bokning.

Kontakt

vjs@vjs.se

Boka kursen