Juridiska Kurser och Utbildningar


Öppna kurser, temadagar eller skräddarsydda utbildningar

Rättsområde
Datum
Föreläsare
Kursform
25
Apr

Fondmarknaden 2018

6,5 kurstimmar
Moderator: Björn Wendleby
Läs mer & boka
24
Apr

Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv

7 kurstimmar
Föreläsare: Margareta Brattström
Läs mer & boka
14
Feb

Aktieägaravtalet

7 kurstimmar
Föreläsare: Niklas Arvidsson och Johan Adestam
Läs mer & boka
06
Dec

MiFID II & MiFIR – nya regler på värdepappersmarknaden (Malmö)

7 kurstimmar
Föreläsare: Ann-Christine Lindeblad och Johan Lycke
Läs mer & boka
06
Dec

Miljökonsekvensbeskrivningar för miljö- och PBL-ärenden

7 kurstimmar
Föreläsare: Björn Hellman och Jennifer Jarebro
Läs mer & boka
29
Nov

Barnkonventionen som svensk lag

6 kurstimmar
Föreläsare: Jan Melander
Läs mer & boka
12
Dec

Projektledning

7 kurstimmar
Föreläsare: Bo Tonnquist
Läs mer & boka
11
Okt

Överprövning av offentlig upphandling – domstolsprocessen

Föreläsare: Anna Ulfsdotter Forssell
Läs mer & boka
21
Nov

Nya lagar om offentlig upphandling - en genomlysning av de viktigaste förändringarna

Föreläsare: Eva-Maj Mühlenbock
Läs mer & boka
08
Nov

MiFID II & MiFIR – nya regler på värdepappersmarknaden

7 kurstimmar
Föreläsare: Ann-Christine Lindeblad och Johan Lycke
Läs mer & boka
07
Nov

Agilt ledarskap

7 kurstimmar
Föreläsare: Eva Brandt
Läs mer & boka
05
Dec

Avtalstolkning i praktiken

7 kurstimmar
Föreläsare: Johan Adestam och Niklas Arvidsson
Läs mer & boka
24
Okt

Arbetsmiljö 2017

3,5 kurstimmar
Föreläsare: Pia Attoff och Kjell Eriksson
Läs mer & boka
22
Nov

Den nya vattenrätten

7 kurstimmar
Föreläsare: Joakim Kruse
Läs mer & boka
26
Okt

Den nya kommunallagen

Läs mer & boka
20
Mar

Förändringsledning

7 kurstimmar
Föreläsare: Eva Brandt
Läs mer & boka
28
Nov

Familjerättsdagen 2017

7 kurstimmar
Föreläsare: Anna Singer, Per Westman, Michael Hellner, Johan Schüldt och Anders Eriksson.
Läs mer & boka
26
Okt

Lagval i internationella kommersiella tvister

7 kurstimmar
Föreläsare: Linn Bergman
Läs mer & boka
05
Okt

EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

Går även 2017-11-07 2018-01-30 2018-03-21 2018-05-22
Läs mer & boka
07
Nov

EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

Går även 2017-10-05 2018-01-30 2018-03-21 2018-05-22
Läs mer & boka
30
Jan

EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

Går även 2017-10-05 2017-11-07 2018-03-21 2018-05-22
Läs mer & boka
21
Mar

EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

Går även 2017-10-05 2017-11-07 2018-01-30 2018-05-22
Läs mer & boka
22
Maj

EU:s dataskyddsförordning - kompletterande nationell reglering och fördjupning

Går även 2017-10-05 2017-11-07 2018-01-30 2018-03-21
Läs mer & boka
27
Sep

Plan- och bygglagen - bygglovsfrågor (Malmö)

Läs mer & boka
26
Sep

Arbetsrätt 1 (Malmö)

13,5 kurstimmar
Läs mer & boka