Juridiska Kurser och Utbildningar


Öppna kurser, temadagar eller skräddarsydda utbildningar

Rättsområde
Datum
Föreläsare
Kursform
05
Jun

RÄTT Skatt

7 kurstimmar
Föreläsare: Lars Samuelsson och Urban Kardvik
Läs mer & boka
24
Maj

RÄTT Bolagsrätt: Bolagsöverlåtelser - om företagstransaktioner i bolagsrätten

7 kurstimmar
Föreläsare: Robert Sevenius
Läs mer & boka
23
Maj

RÄTT Arbetsrätt

7 kurstimmar
Föreläsare: Stefan Flemström och Louise D'Oliwa
Läs mer & boka
05
Jun

Straffrätt för ekonomer

7 kurstimmar
Föreläsare: Jack Ågren
Läs mer & boka
31
Maj

Förmyndarskapsrätt

7 kurstimmar
Föreläsare: Per Westman
Läs mer & boka
22
Mar

Dataskyddsförordningen för kommuner

6 kurstimmar
Föreläsare: Manolis Nymark och Martin Brinnen
Läs mer & boka
08
Maj

Fördjupning i plan- och bygglagen: detaljplan, bygglov, tillsyn, överklagande, m.m.

7 kurstimmar
Föreläsare: Pontus Gunnarsson och Jesper Blomberg
Läs mer & boka
19
Apr

Internationell arvsrätt

Föreläsare: Anders Eriksson
Läs mer & boka
12
Apr

Testamente

Läs mer & boka
17
Apr

Grundläggande plan- och byggrätt

7 kurstimmar
Föreläsare: Pontus Gunnarsson och Jesper Blomberg
Läs mer & boka
13
Mar

Arbetsmiljö 2018

3,5 kurstimmar
Föreläsare: Pia Attoff och Kjell Eriksson
Läs mer & boka
21
Feb

Styrelseansvar i finansiella företag

3,5 kurstimmar
Föreläsare: Cecilia Salaj Wennerholm
Läs mer & boka
17
Maj

Praktisk processrätt

7 kurstimmar
Föreläsare: Claes Rainer
Läs mer & boka
17
Apr

Brottsbegreppet

7 kurstimmar
Föreläsare: Jack Ågren
Läs mer & boka
13
Mar

Förvaringsinstitut - en genomgång av kraven i regelverket och aktuella frågor

2 kurstimmar
Föreläsare: Björn Wendleby
Läs mer & boka
25
Apr

Fondmarknaden 2018

6,5 kurstimmar
Moderator: Björn Wendleby
Läs mer & boka
24
Apr

Samägande ur ett familjerättsligt perspektiv

7 kurstimmar
Föreläsare: Margareta Brattström
Läs mer & boka
22
Feb

Aktieägaravtalet

7 kurstimmar
Föreläsare: Niklas Arvidsson och Johan Adestam
Läs mer & boka
08
Maj

Projektledning

7 kurstimmar
Föreläsare: Bo Tonnquist
Läs mer & boka