Juridiska Kurser och Utbildningar


Öppna kurser, temadagar eller skräddarsydda utbildningar

Rättsområde
Datum
Föreläsare
Kursform
10
Okt

RÄTT Arbetsrätt – Nyhetsdag

6 kurstimmar
Föreläsare: Stefan Flemström och Louise D'Oliwa
Läs mer & boka
11
Okt

Projektledning för jurister - Legal Project Management

7 kurstimmar
Föreläsare: Marion Ehmann
Läs mer & boka
13
Sep

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

6 kurstimmar
Föreläsare: Stellan Gärde och Bo Ericson
Läs mer & boka
26
Sep

Barnkonventionen som svensk lag

6 kurstimmar
Föreläsare: Jan Melander
Läs mer & boka
29
Maj

Väx din affär genom hållbar rådgivning

7 kurstimmar
Föreläsare: Martin Hallberg och Robert Sevenius
Läs mer & boka
20
Sep

Finansmarknaden 2018 - nyheter och aktuella frågor om regelverket på området

7 kurstimmar
Föreläsare: Johan Lycke, Ann-Christine Lindeblad, Björn Wendleby, Hans Schedin, Lars Arell och Magnus Schmauch
Läs mer & boka
30
Maj

Penningtvätt 2018 - nyhetsdag

4 kurstimmar
Föreläsare: Thomas Grahn
Läs mer & boka
30
Maj

Fördjupningskurs ny lag om offentlig upphandling – En fördjupning av de viktigaste förändringarna

7 kurstimmar
Föreläsare: Eva-Maj Mühlenbock och Lukas Granlund
Går även 2018-11-22
Läs mer & boka
22
Nov

Fördjupningskurs ny lag om offentlig upphandling – En fördjupning av de viktigaste förändringarna

7 kurstimmar
Föreläsare: Eva-Maj Mühlenbock och Lukas Granlund
Går även 2018-05-30
Läs mer & boka
12
Dec

Åtgärder mot penningtvätt - Genomgång och praktisk tillämpning av lagstiftningen mot  penningtvätt m.m. - fördjupningskurs

Föreläsare: Jan Björkman och Thomas Grahn
Läs mer & boka
15
Maj

GDPR 3 - Praktiskt dataskyddsarbete

6 kurstimmar
Föreläsare: Daniel Westman och Caroline Olstedt Carlström
Läs mer & boka
24
Okt

Nya förvaltningslagen 2018

7 kurstimmar
Föreläsare: Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson
Läs mer & boka
13
Nov

Straffprocessen - förundersökning och huvudförhandling

14 kurstimmar
Kursledare: Lars Deckerman och Claes Pettersson
Läs mer & boka
24
Okt

Fel i häst

6,5 kurstimmar
Kursledare: Lars Deckerman och Claes Pettersson
Läs mer & boka
13
Jun

RÄTT Moms – Baskurs

7 kurstimmar
Föreläsare: Lena Westfahl och Anna Sandberg Nilsson
Läs mer & boka
05
Jun

Nätverksträffar för GDPR-ansvariga

16 kurstimmar
Föreläsare: Daniel Westman och Gästföreläsare Martin Brinnen
Går även 2018-09-27 2018-11-29
Läs mer & boka
27
Sep

Nätverksträffar för GDPR-ansvariga

16 kurstimmar
Föreläsare: Daniel Westman och Gästföreläsare Martin Brinnen
Går även 2018-06-05 2018-11-29
Läs mer & boka
29
Nov

Nätverksträffar för GDPR-ansvariga

16 kurstimmar
Föreläsare: Daniel Westman och Gästföreläsare Martin Brinnen
Går även 2018-06-05 2018-09-27
Läs mer & boka
27
Nov

Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv – dödsfall, skilsmässa, upplösning av samboförhållande

7 kurstimmar
Föreläsare: Theddo Rother-Shirren och Johan Shüldt
Läs mer & boka
15
Nov

Avtalstolkning i praktiken

7 kurstimmar
Föreläsare: Johan Adestam och Niklas Arvidsson
Läs mer & boka
03
Sep

Förvaltningsprocessen – fördjupning

7 kurstimmar
Föreläsare: Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson
Läs mer & boka
12
Jun

Den nya visselblåsarlagen

7 kurstimmar
Föreläsare: Henric Ask och Bo Ericson
Läs mer & boka
13
Sep

Påföljdssystemet och påföljdsbestämning

7 kurstimmar
Föreläsare: Jack Ågren
Läs mer & boka
05
Jun

RÄTT Skatt – Baskurs

7 kurstimmar
Föreläsare: Lars Samuelsson och Urban Kardvik
Läs mer & boka
24
Maj

RÄTT Bolagsrätt: Bolagsöverlåtelser - om företagstransaktioner i bolagsrätten

7 kurstimmar
Föreläsare: Robert Sevenius
Läs mer & boka