Program

Här nedan finner du programmet för årets nyhetsdag i arbetsrätt. Välkommen!

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 09:50

Nyheter och trender

Anders Nordström, Mannheimer Swartling

09:50 - 10:50

Aktuella rättsfall

Erik Danhard, Kanter Advokatbyrå

10:50 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Välj något av följande pass:

 

A1: Människoexploatering - Ett nytt straffrättsligt element i den svenska modellen

Erik Sjödin, Stockholms Universitet

 

A2: Stridsåtgärder i arbetstvister?

  • grundläggande regler
  • avtalsrörelsen 2020
  • 2019 års lagändringar

Bo Ericsson, LO-TCO Rättsskydd och Kurt Eriksson, ledamot i arbetsdomstolen

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Välj något av följande pass:

 

B1: Uppsägning pga. personliga skäl – i ljuset av AD 2019 nr 2

Åsa Gotthardsson, Advokatfirman Vinge

 

B2: Den arbetsrättsliga kontraktsrätten – några nedslag

Erik Danhard, Kanter Advokatbyrå

14:10 - 15:00

Välj något av följande pass:

 

C1: EU-stadgan och arbetsmarknaden i ljuset av den senaste årens praxis från EU-domstolen

Erik Sjödin, Stockholms Universitet och Niklas Selberg, Lunds universitet

 

C2: Vilken information får arbetsgivare lämna till facket? Läget efter AD 2018 nr 65 och GDPR

Erik Grahn och Susanna Kjällström LO-TCO Rättsskydd

15:00 - 15:30

Kaffepaus

15:30 - 16:30

Välj något av följande pass:


D1: Arbetsrätten i gig-ekonomi

Niklas Selberg, Lunds universitet


D2: Status på En modernare Arbetsrätt och rapporten Företagarnas syn på LAS

Lise-Lotte Argulander, Företagarna

16:30

Nyhetsdagen avslutas

Boka din plats idag

Träffa ledande experter i arbetsrätt, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Boka nu