Program

Få en inblick om arbetsrätt 2020:s agenda från förra årets program. Vi kommer att offentliggöra det kommande programmet inom kort.

Förra årets program (2018)

Det nya programmet offentliggörs inom kort.

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 09:50

Nyheter och trender

09:50 - 10:50

Aktuella rättsfall

10:50 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Välj något av följande pass:

 

A1: Konkurrensklausuler och kundklausuler - En lägesrapport

 

A2: Arbetsgivarorganisationen och den fackliga organisationen – hur påverkar Dataskyddsförordningen (GDPR) organisationernas arbete

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:00

Välj något av följande pass:

 

B1: Religionsfrihet i arbetslivet

 

B2: Den nya visselblåsarlagen - centrala delar av den nya regleringen

14:10 - 15:00
Föreläsningssal 2

Välj något av följande pass:

 

C1: Nya diskrimineringsavgöranden på arbetsrättens område

 

C2: Svensk Arbetsrätt i internationella koncerner

  • Vilka skyldigheter har svenska bolag som ingår i internationella koncerner och hur ska man bedöma arbetstagare som jobbar på globala positioner inom bolaget?
  • Hur bedöms exempelvis en anställd som inte har en ledande position i det anställande bolaget, men som har ett omfattande globalt ansvar inom koncernen, vad gäller frågan om LAS är tillämplig?
  • Vilket ansvar har ett svenskt bolag i förhållande till fackförbunden i samband med ett beslut som tas av ett utländskt moderbolag?
15:00 - 15:30

Kaffepaus

15:30 - 16:30

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen rättspraxis och lagstiftning

16:30

Nyhetsdagen avslutas

Boka din plats idag

Träffa ledande experter i arbetsrätt, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Boka nu