Program

Årets program uppdateras och fylls med aktuella ämnen löpande. Detta för att säkerställa att de viktigaste och mest aktuella ämnena följer med och diskuteras under dagen.

08:30 - 09:30

Registrering

09:30 - 10:00

Nyheter och trender

Jan Darpö

10:00 - 10:40

Aktuellt från Miljö- och energidepartementet

Susanne Gerland

10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Välj ett spår

Spår A1

Strandskydd och äganderätt

Åsa Marklund Andersson

Spår A2 

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser, ett verktyg för att nå en Cirkulär ekonomi

Jonas Christensen

Spår A3

Möjligheterna att driva ett Urgenda-mål mot staten i Sverige

Jonas Ebbesson

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:40

TEMA: KLIMAT

Är det kört för planeten? Dags att vända kris och domedag till en agenda av möjligheter

  • Klimatfrågan har kommit att hamna allt mer i världspolitikens mitt. Ofta dominerar ord som kris och dystopi och tar man del av den senaste forskningen är det lätt att känna hopplöshet inför framtiden. Samtidigt pågår stora förändringsprocesser som i grunden kommer att ställa om våra samhällen under kommande årtionden när det gäller allt från energi- och transportsystem till stadsutveckling och livsmedelssystem. Dessa processer förstärktes delvis under COVID-19 Pandemin.
  • Klimatfrågan, både genom dess effekter men också till följd av den omställningen den driver, blir även allt mer geopolitisk. Frågan om sårbarhet, vilket också kan kopplas till länders energiförsörjning, blir allt viktigare.
  • Johan kommer att under föreläsningen berätta en utvecklingshistoria som sträcker sig över tid och rum, hur vi kan befinna oss mitt i en kris och samtidigt i ett läge av oanade möjligheter. Det handlar om en berättelse om dåtiden, nutiden och framtiden och om hur dagens stora miljöutmaningar enbart kan lösas genom att utgå från en positiv utvecklingsvision där människan och samhället står i centrum och där samverkan är nyckeln till framgång.

Johan Kuylenstierna

13:40 - 13:50

Bensträckare

13:50 - 14:50

TEMA: KLIMAT

Panelsamtal

Moderator: Johan Kuylenstierna
Medverkande kommer inom kort.

14:50 - 15:10

Kaffepaus

15:10 - 16:00

Välj ett spår

Spår B1

Artskyddet i praxis - om artskyddet i svensk och europeisk praxis

Christina Olsen Lundh

Spår B2

Intressanta avgöranden inom PBL-området

  • Rättsfrågor och aktuell praxis avseende PBL
  • Avgöranden från regeringen avseende klimatanpassningsfrågor
  • Frågor kring sambandet mellan miljöbalken och PBL

Sven Boberg

Spår B3

Ämne kommer inom kort.

16:00 - 16:10

Bensträckare

16:10 - 17:00

Välj ett spår

Spår C1

Ämne kommer inom kort.

Spår C2

Ämne kommer inom kort.

Spår C3

Ämne kommer inom kort.

17:00 - 19:00

Mingel

Vad säger tidigare deltagare?

Bra tillfälle att få en ordentlig uppdatering av senaste nytt i miljörätten. Roligt med den blandning av miljövetare och jurister som deltar

Anna-Lena

Jag tycker det var en mycket bra mix av ämnen på årets miljörättsdag, många intressanta spår

Madeleine

Mycket engagerade föreläsare. Bra grepp med paneldebatt.

Charlotte

Mycket trevligt och välordnat. Bra service från alla inblandade och hög nivå på allt material.

Camilla

En överlag mycket bra dag med mycket bra information. Jag återkommer nästa år!

Eva

Boka din plats idag

Träffa experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Säkra din plats