Talare

Årets talarlista uppdateras kontinuerligt

Ledande experter inom miljörätt

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område.

Christina Olsen Lundh

Rådman Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt

Christina Olsen Lundh

Rådman vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen samt juris doktor i miljörätt.

Läs mer ›

Jan Darpö

Professor emeritus, Uppsala universitet. Moderator på Miljörättsdagen

Jan Darpö

Jan är moderator under Miljörättsdagen och är professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet. Hans intresseområden är miljöprocess, tills...

Läs mer ›

Johan Kuylenstierna

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Adjungerad professor och hedersdoktor, Stockholms Universitet

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet och har en grundexamen i geovetenskap och licentiatexamen i paleoklimato...

Läs mer ›

Jonas Christensen

Juris. Dr, Ekolagen Miljöjuridik AB

Jonas Christensen

Läs mer ›

Jonas Ebbesson

Professor i miljörätt

Jonas Ebbesson

Läs mer ›

Susanne Gerland

Ämnesråd och gruppchef, Miljödepartementet

Susanne Gerland

Hovrättsassessor vid Svea hovrätt, arbetat på rättssekretariatet vid Miljödepartementet sedan 2005.

Läs mer ›

Sven Boberg

Chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sven Boberg

Sven är domarutbildad vid kammarrätten i Göteborg och arbetar som chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han har också arbetat vid länsstyrelsen i Väs...

Läs mer ›

Åsa Marklund Andersson

Rådman, Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Åsa Marklund Andersson

Åsa har mångårig erfarenhet på miljörättsområdet och har tidigare arbetat på Miljödepartementet och som Hovrättsråd vid Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer ›

Vad andra har sagt

En överlag mycket bra dag med mycket bra information. Jag återkommer nästa år!

Eva

Mycket trevligt och välordnat. Bra service från alla inblandade och hög nivå på allt material.

Camilla

Mycket engagerade föreläsare. Bra grepp med paneldebatt.

Charlotte

Jag tycker det var en mycket bra mix av ämnen på årets miljörättsdag, många intressanta spår!

Madeleine

Bra tillfälle att få en ordentlig uppdatering av senaste nytt i miljörätten. Roligt med den blandning av miljövetare och jurister som deltar.

Anna-Lena

Boka din plats idag

Träffa experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Säkra din plats